Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Veřejné zakázky

V této rubrice město Loket zveřejňuje veřejné zakázky, výzvy pro zájemce k podání nabídek na veřejné zakázky, vyhlašuje veřejné soutěže nebo nabízí své nemovitosti k prodeji či pronájmu.
Dále zde město Loket zveřejňuje Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek veřejných zakázek.
Veřejné zakázky, které se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou zveřejňovány na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-loket  
_________________________________________________________________________________________________

DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET PŘEDMOSTÍ

17.2.2022 | Jiří Vávra

Oprava ulice Československé armády

17.8.2021 | Barbora Štefkova

Stavební úpravy ZŠ Loket

16.11.2020 | Jiří Vávra

ZŠ Loket – Treláže na parteru

6.10.2020 | Jiří Vávra

Dětské hřiště u Supího potoka

6.8.2019 | Jiří Vávra

Květinová výzdoba Loket

7.5.2019 | Jiří Vávra

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Vyhlídce

15.4.2019 | městský úřad

Letní údržba města Loket – 2019

12.3.2019 | Jiří Vávra

Vánoční výzdoba

21.11.2018 | Jiří Vávra

Svoz odpadu pro město Loket

29.10.2018 | Jiří Vávra

PD Parkoviště Lužná

25.10.2018 | Jiří Vávra

Svoz odpadu pro město Loket

20.9.2018 | Jiří Vávra

Dodávka kamenných obrubníků

14.9.2018 | Jiří Vávra

Osazení kamenných obrubníků

20.8.2018 | Jiří Vávra

REKONSTRUKCE STROPU V TĚLOCVIČNĚ

27.7.2018 | Jiří Vávra

Loket, parkování pro K+T akce - sjezd

9.5.2018 | Jiří Vávra

Nábytek pro kanceláře OMM – MÚ Loket

23.2.2018 | Jiří Vávra

Územní plán Loket

11.4.2017 | Jiří Vávra

REVITALIZACE ZELENĚ NA HŘBITOVĚ V LOKTI

1.12.2016 | Jiří Vávra

Oprava komunikace Loket - Nadlesí

4.10.2016 | Jiří Vávra

Údržba města Loket

29.8.2016 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch 2016

20.5.2016 | Jiří Vávra

Oprava bytu č.13 Sportovní 553

12.5.2016 | Jiří Vávra

Parkovací automaty na T.G.M. v Lokti

12.5.2016 | Jiří Vávra

Oprava povrchů Černé věže

12.5.2016 | Jiří Vávra

Údržba města Loket 2016 – 2019

25.2.2016 | Jiří Vávra

Údržba Města Loket

10.9.2015 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch

27.3.2015 | Jiří Vávra

Správa a údržba hřbitovů města Loket

9.10.2014 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch

24.3.2014 | Jiří Vávra

Pronájem parkoviště

14.3.2014 | Jiří Vávra

Most na ostrov - oprava spodní stavby

7.11.2013 | Jiří Vávra

Zajišťovací zeď s palisádou

8.10.2013 | Jiří Vávra

Vánoční výzdoba

5.6.2013 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch města Loket

15.5.2013 | Jiří Vávra

Údržba města Loket

9.1.2013 | Jiří Vávra

Správa městské tělocvičny Loket

8.11.2012 | Jiří Vávra