Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

Elektronická podatelna

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen, zřídil Městský úřad Loket veřejnou elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: epodatelna@loket.cz

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně datovou zprávou. Zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance městského úřadu. Městský úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh:

Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží:

Formát datové zprávy:

 • Adobe Acrobat (*.pdf)
 • Rich Text format (*.rtf)
 • Microsoft Word (*.doc)
 • Microsoft Excel (*.xls)
 • obrázkové formáty (*.bmp, *.jpg, *.tif)

Technický nosič dat:

 • CD-ROM (formát PC)
 • USB FLASH (formát PC)

Na technickém nosiči dat lze předat podání na podatelně městského úřadu.

Pracovní doba podatelny:

 • pondělí a středa: 7:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.
 • úterý a čtvrtek:    7:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.
 • pátek:                  7:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 13:30 hod.

Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.