Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

VEGETAČNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ V LOKTI

Vegetační úpravy vybraných ploch veřejné zeleně v Lokti

12.1.2022 | Barbora Štefkova

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí ve městě Loket vytvořením kvalitních veřejných prostranství spojených s přírodním prostředím říčního údolí řeky Ohře. Jedná se o 2 veřejně přístupné pohledově propojené plochy na pravém a levém břehu řeky Ohře: Plocha č.I – Sad u řeky, Plocha č. II - Park u řeky.

 

Dalším aspektem projektu je zvýšení atraktivity uvedených veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky a seznámení se s druhovou bohatostí rostlin. Na základě terénních průzkumů byl vytvořen návrh, který odpovídá požadavkům zadavatele a zároveň vyzdvihuje hodnoty daného území. Po realizaci dojde ke zlepšení kvality ovzduší, k zadržování vody i ke vzniku nových biotopových stanovišť a tím k jednoznačnému zvýšení biodiverzity daného území.

obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace