Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

VEGETAČNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ V LOKTI

Vegetační úpravy vybraných ploch veřejné zeleně v Lokti

12.1.2022 | Barbora Štefkova

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí ve městě Loket vytvořením kvalitních veřejných prostranství spojených s přírodním prostředím říčního údolí řeky Ohře. Jedná se o 2 veřejně přístupné pohledově propojené plochy na pravém a levém břehu řeky Ohře: Plocha č.I – Sad u řeky, Plocha č. II - Park u řeky.

 

Dalším aspektem projektu je zvýšení atraktivity uvedených veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky a seznámení se s druhovou bohatostí rostlin. Na základě terénních průzkumů byl vytvořen návrh, který odpovídá požadavkům zadavatele a zároveň vyzdvihuje hodnoty daného území. Po realizaci dojde ke zlepšení kvality ovzduší, k zadržování vody i ke vzniku nových biotopových stanovišť a tím k jednoznačnému zvýšení biodiverzity daného území.

obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace
obrázek
Fotodokumentace