Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

REVITALIZACE VENKOVNÍHO PROSTORU PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU ZŠ LOKET

1.4.2021 | městský úřad

Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket

Název projektu: Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket

Příjemce: Město Loket
Stav projektu: Projekt ve fyzické realizaci

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření kvalitního technického a didaktického venkovního zázemí pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy na Základní škole Loket. Projekt usiluje o vyšší kontakt žáků školy s přírodním prostředím tak, aby získávání poznatků o přírodě bylo založeno na jejich vlastní zkušenosti získané pozorováním a zkoumáním přírodních jevů. Veškerá navrhovaná opatření navazují na průřezové téma Environmentální výchova zpracované ve ŠVP školy a přispějí ke zvýšení časové dotace ve využívání zahrady při výuce.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz
www.sfzp.cz