Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET - NÁDRAŽNÍ ULICE

1.10.2020 | Jiří Vávra

Hlavním cílem projektu je v místě střetu tří dopravních modů (železniční, autobusová a cyklodoprava) vybudovat dopravní terminál, který odpovídá technických požadavkům ČSN 73 6425-2, umožňuje plynulý a bezpečný přchodm mezi jednotlivými druhy dopravy a současně podporuje přesun cestujících z individuální přepravy na hromadnou. Cíl předkládaného projektu je v souladu s hlavními cíli SC 1.2 IROP zvýšení bezpečnosti lokality, zajištění bezbariérovosti důležitého komunikačního uzlu, posílení výkonu veřejné dopravy a snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Předpokládaný termín realizace je jaro 2021.

Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket

 

 

obrázekDTL [75,20 kB]