Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Čísla popisná, orientační a evidenční.

4.3.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že každá budova musí být označena popisným číslem a číslem orientačním (pokud bylo budově přiděleno), rekreační objekty pak číslem evidenčním. Čísla se umísťují na hlavní fasády nemovitostí tak, aby byla vidět z veřejného prostranství, tedy z ulice. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Tuto povinnost má vlastník budovy podle § 32 zákona    č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy. Pokud má objekt přiděleno i číslo orientační, toto se umisťuje vždy pod tabulku s číslem popisným.

Na základě výše citovaných předpisů žádáme vlastníky budov, aby si své nemovitosti označili v souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou. Pokud vlastník nemá budovu označenu číslem popisným, dopouští se přestupku. Vlastníky nemovitostí prosíme o vkusné provedení označení, zejména na území městské památkové rezervace.