Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Čísla popisná, orientační a evidenční.

4.3.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že každá budova musí být označena popisným číslem a číslem orientačním (pokud bylo budově přiděleno), rekreační objekty pak číslem evidenčním. Čísla se umísťují na hlavní fasády nemovitostí tak, aby byla vidět z veřejného prostranství, tedy z ulice. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Tuto povinnost má vlastník budovy podle § 32 zákona    č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy. Pokud má objekt přiděleno i číslo orientační, toto se umisťuje vždy pod tabulku s číslem popisným.

Na základě výše citovaných předpisů žádáme vlastníky budov, aby si své nemovitosti označili v souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou. Pokud vlastník nemá budovu označenu číslem popisným, dopouští se přestupku. Vlastníky nemovitostí prosíme o vkusné provedení označení, zejména na území městské památkové rezervace.