Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Informace o termínu konání 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

obrázek

Vážení spoluobčané,

tento týden ve čtvrtek 4. 11. 2021 se mělo konat zasedání zastupitelstva města Lokte, kde se měli řešit majetkoprávní a finanční věci související s dvěmi zásadními investičními akcemi na příští rok. Vzhledem k tomu, že projednávané body mají návaznost na jednání s dotčenými subjekty u těchto investic a to konkrétně s

 

1) Krajskou správou a údržbou silnic u projektu Dopravního terminálu předměstí, kde řešíme spolufinancování s touto organizací

2) společností Sedlecký kaolin a. s. kde řešíme směny pozemků u projektu rekonstrukce Tovární ulice;

a jednání s těmito subjekty stále probíhají, dojde k posunutí zasedání zastupitelstva města na následující týdny, až budou tato jednání uzavřena.

O termínu zasedání města vás budeme v zákonném termínu předem informovat.

Děkuji za pochopení.

Petr Adamec, starosta