Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

ODPADY - informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

26.10.2021 | Jiří Vávra

obrázek

ODPADY - informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

Z důvodu změny zákona o odpadech je pro právnické a podnikající fyzické osoby nutné uzavřít nové smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství města Loket.

Zastupitelstvo města Loket schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Loket č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která umožňuje všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, aby se na základě nové smlouvy s městem zapojili do obecního systému odpadového hospodářství.
Stávající smlouvy končí ke dni 31. 12. 2021.
Nové smlouvy musí být uzavřeny nejpozději do 30. 11. 2021.
Počátkem měsíce listopadu obdrží právnické a podnikající fyzické osoby, které mají uzavřeny s městem Loket smlouvy na odvoz komunálního odpadu dopis, kde bude popsáno, jak v dané věci postupovat.