Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

ODPADY - informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

26.10.2021 | Jiří Vávra

obrázek

ODPADY - informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

Z důvodu změny zákona o odpadech je pro právnické a podnikající fyzické osoby nutné uzavřít nové smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství města Loket.

Zastupitelstvo města Loket schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Loket č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která umožňuje všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, aby se na základě nové smlouvy s městem zapojili do obecního systému odpadového hospodářství.
Stávající smlouvy končí ke dni 31. 12. 2021.
Nové smlouvy musí být uzavřeny nejpozději do 30. 11. 2021.
Počátkem měsíce listopadu obdrží právnické a podnikající fyzické osoby, které mají uzavřeny s městem Loket smlouvy na odvoz komunálního odpadu dopis, kde bude popsáno, jak v dané věci postupovat.