Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Rekonstrukce oficiálních webových stránek města Lokte

19.2.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Chystá se rekonstrukce oficiálních webových stránek města Lokte

Město Loket připravuje rozsáhlou aktualizaci a rekonstrukci oficiálních webových stránek města na doméně www.loket.cz. Při revizi zde bylo zjištěno, že řada informací je neplatných či zastaralých a nemálo odkazů nefunkčních. Z toho důvodu nyní vyzýváme všechny níže uvedené subjekty, aby v termínu do 30.3.2019 zaslali na email: k.rozsypalova@loket.cz aktualizované údaje, které chtějí mít zveřejněné na webových stránkách města.

Jedná se o tyto subjekty na území města Lokte:

 • Podnikatelé – restauratéři, hoteliéři, ubytovatelé

 • Spolky působící v Lokti

 • Sportovní kluby a organizace působící v Lokti

 • Zdravotní péče (praktičtí lékaři, lékárna, zubní ordinace)

 • Společnosti a organizační složky města

Prosíme o poskytnutí těchto informací:

 • Název spolku, organizace, klubu, ubytovacího zařízení, restaurace atd.

 • Adresa sídla / Adresa provozovny

 • Telefon (pokud lze, tak i mobilní)

 • e-mail
 • Webové stránky: odkaz na funkční webové stránky, případně i Facebook (v případě, že vlastní webové stránky nemáte, oznamte nám tuto skutečnost)
 • Kontakt na odpovědnou osobu (předsedu spolku, organizace..)

Další informace dle typu subjektu

 • Restaurace: otevírací doba, nabídka jídel (nepovinné, ale pro turisty jsou tyto informace užitečné)1- fotografie (z toho jedna exteriér budovy)
 • Ubytování: ceník pokojů (nepovinné, ale pro turisty užitečné),1-3 fotografie (z toho jedna exteriér budovy), nabídka (vybavení pokojů, počet lůžek atd.)
 • Spolky a sportovní kluby: jakým způsobem spolky přijímají nové členy (podmínky), jak se scházejí, jaká je oblast jejich působení.
 • Zdravotní péče: otevírací doba

Děkujeme za spolupráci a dodržení termínu zaslání aktualizovaných informací.

Za Město Loket Klára Rozsypalová