Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Veřejné zakázky

V této rubrice Město Loket zveřejňuje veřejné zakázky, výzvy pro zájemce k podání nabídek na veřejné zakázky, vyhlašuje veřejné soutěže nebo nabízí své nemovitosti k prodeji či pronájmu.
Dále zde Město Loket zveřejňuje Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek veřejných zakázek nebo veřejných soutěží.
_________________________________________________________________________________________________

REVITALIZACE ZELENĚ NA HŘBITOVĚ V LOKTI

1.12.2016 | Jiří Vávra

Oprava komunikace Loket - Nadlesí

4.10.2016 | Jiří Vávra

Údržba města Loket

29.8.2016 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch 2016

20.5.2016 | Jiří Vávra

Oprava bytu č.13 Sportovní 553

12.5.2016 | Jiří Vávra

Parkovací automaty na T.G.M. v Lokti

12.5.2016 | Jiří Vávra

Oprava povrchů Černé věže

12.5.2016 | Jiří Vávra

Údržba města Loket 2016 – 2019

25.2.2016 | Jiří Vávra

Údržba Města Loket

10.9.2015 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch

27.3.2015 | Jiří Vávra

Správa a údržba hřbitovů města Loket

9.10.2014 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch

24.3.2014 | Jiří Vávra

Pronájem parkoviště

14.3.2014 | Jiří Vávra

Most na ostrov - oprava spodní stavby

7.11.2013 | Jiří Vávra

Zajišťovací zeď s palisádou

8.10.2013 | Jiří Vávra

Vánoční výzdoba

5.6.2013 | Jiří Vávra

Údržba zelených ploch města Loket

15.5.2013 | Jiří Vávra

Údržba města Loket

9.1.2013 | Jiří Vávra

Správa městské tělocvičny Loket

8.11.2012 | Jiří Vávra

Nabídky prodejů pozemků - AKTIVNÍ

8.11.2011 | Jiří Vávra