Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2018 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018
  • IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Obecně závazné vyhlášky města (16)

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou (OZV).

obrázekOZV č. 1/2018, Požární řád města Loket [1,25 MB]
obrázekOZV č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností [436,57 kB]
obrázekOZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Loket. [222,85 kB]
obrázekOZV č. 4/2013, o místním poplatku z ubytovací kapacity [176,08 kB]
obrázekOZV č. 3/2013, o místním poplatku za lázeňský a rekteační pobyt [176,53 kB]
obrázekOZV č. 2/2013, o místním poplatku ze psů [209,54 kB]
obrázekOZV č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [964,00 kB]
obrázekOZV č. 2/2008, o ochraně veřejného pořádku a čistotě města [178,48 kB]
obrázekOZV č. 6/2006, o vyhlášení závazné části územního plánu města Loket [78,38 kB]
obrázekOZV č. 6/2006 - příloha č. 1 - regulativy funkčního využití území [192,93 kB]
obrázekOZV č. 6/2006 - příloha č. 2 - seznam veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav [94,02 kB]
obrázekOZV č. 1/2006, o znaku města Lokte a jeho užívání [107,83 kB]
obrázekOZV č. 2/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ. [126,44 kB]
obrázekOZV č. 7/2004, o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum [191,46 kB]
obrázekOZV č. 3/1994, o znaku města Lokte a jeho užívání [111,93 kB]
obrázekOZV č. 1/1994, o stanovení koeficientu pro výpočet daně ze staveb [170,76 kB]