Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2018 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018
 • Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018
 • IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Nebezpečná zóna

je prostor maximálního ohrožení (nejpravděpodobnější kontaminace) a vymezuje základní odstup od ohniska nebezpečí. Toto opatření je organizační záležitostí pro dodržování maximální bezpečnosti a k zamezení zbytečné kontaminace osob a prostředků nebezpečnou látkou. Vymezení zóny je dáno druhem nebezpečné látky.

Nebezpečná zóna pro:

 • Výbušné látky a předměty, rozsáhlá oblaka par                                    100 až 1 000 m
 • Stlačené, kapalné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny                           50 m
 • Hořlavé kapaliny, louhy a kyseliny                                                         5 m
 • Hořlavé tuhé látky, látky, které ve styku s vodou tvoří zápalné plyny    0 až 30 m
 • Látky působící vznětlivě, organické peroxidy                                        15 až 30 m
 • Jedovaté a zdraví škodlivé látky                                                            15 m
 • Radioaktivní látky                                                                                   50 m (10 Bq/cm2)

 

Uvedené vzdálenosti jsou minimální, s ohledem na nenadálé rozšíření se zvětšují.

V nebezpečné zóně je nutno:

 • Stanovit hranici vstupu a trasu postupu, obojí podle směru větru, z návětrné strany a kolmo na směr větru;
 • Na výstupu ze zóny zřídit dekontaminační pracoviště;
 • Na návětrné straně zřídit pracoviště pro týlové služby;
 • Pro další stanovení předběžného vyhodnocování oblastí zamoření nebezpečnou škodlivinou lze použít předpis CO 51-5; "Provozní havárie s výronem nebezpečných škodlivin"