Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

Telefonní čísla tísňového volání

112  Tísňová linka IZS (Integrovaný Záchranný Systém)

150  Ohlašovna požáru HZS (Hasičský Záchranný Sbor)

155  ZZS (Zdravotnická záchranná služba)

158  PČR (Policie České republiky)

 

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 • PČR Loket                                      352 684 158, 776 025 614                                               
 • Lékařská pohotovost                      352 520 430                             Nemocnice Sokolov
 • Poruchy elektřiny                            596 903 777, 602 585 231       Centrální energetický dispečink
 • Poruchy vody                                  352 304 111
 • Poruchy plynu                                 1239

 

Zjistíte-li mimořádnou událost

(požár, havárii chemického, průmyslového, či jiného zařízení), která ohrožuje životy osob nebo majetek,

volejte telefonní číslo:

150 – HZS (Hasičský záchranný sbor)

Při předávání zprávy uveďte:

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětné zavolání k ověření pravdivosti zprávy.

 

Při všech stavech ohrožujících zdraví a život

volejte telefonní číslo:

155 – ZZS (Zdravotnická záchranná služba)

 

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu

volejte telefonní číslo:

158 – PČR (Policie České republiky) nebo 352 684 158 – PČR  Loket