Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
 • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
 • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
 • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
 • Restaurování sochy J. W. Goethe
 • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
 • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Telefonní čísla tísňového volání

112  Tísňová linka IZS (Integrovaný Záchranný Systém)

150  Ohlašovna požáru HZS (Hasičský Záchranný Sbor)

155  ZZS (Zdravotnická záchranná služba)

158  PČR (Policie České republiky)

 

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 • PČR Loket                                      352 684 158, 776 025 614                                               
 • Lékařská pohotovost                      352 520 430                             Nemocnice Sokolov
 • Poruchy elektřiny                            596 903 777, 602 585 231       Centrální energetický dispečink
 • Poruchy vody                                  352 304 111
 • Poruchy plynu                                 1239

 

Zjistíte-li mimořádnou událost

(požár, havárii chemického, průmyslového, či jiného zařízení), která ohrožuje životy osob nebo majetek,

volejte telefonní číslo:

150 – HZS (Hasičský záchranný sbor)

Při předávání zprávy uveďte:

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětné zavolání k ověření pravdivosti zprávy.

 

Při všech stavech ohrožujících zdraví a život

volejte telefonní číslo:

155 – ZZS (Zdravotnická záchranná služba)

 

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu

volejte telefonní číslo:

158 – PČR (Policie České republiky) nebo 352 684 158 – PČR  Loket