Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Signál poplachových sirén

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-lito vyžadovat situace i na území celého státu.

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA - Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund

Může být vyhlašován 3x za sebou v cca 3 minutových intervalech. Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události.

V PŘÍPADĚ ZAZNĚNÍ SIGNÁLU POPLACHOVÝCH SIRÉN

OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově (výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova či soukromý dům) 

Cestujete-li automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší automobil okamžitě zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově

ZAVŘETE OKNA A DVEŘE

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít okna i dveře kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může signalizovat například únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením snížíme pravděpodobnost zamoření úkrytového prostoru i osob.

ZAPNĚTE HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, RÁDIO ČI TELEVIZI

Informace o aktuálním dění a pokynech pro obyvatelstvo získáte z veřejných sdělovacích prostředků. V případě místního výpadku elektrické energie doporučujeme použít přenosný radiový přijímač VKV na baterie. Informace budou vysílány některým místním vysílačem VKV (FM).

Prvotní informaci můžete rovněž obdržet prostřednictvím obecního rozhlasu nebo takzvaných "mluvících sirén", které vám sdělí krátkou slovní informaci ihned po zaznění varovného signálu.