Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Rozpočet

Rozpočet územního samosprávného celku - Města Loket  je finanční plán, podle kterého město hospodaří.            (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

obrázekRozpočet města Loket na rok 2017 [365,46 kB]
obrázekRozpočet města Loket na rok 2016 [351,88 kB]
obrázekRozpočet města Loket na rok 2015 [342,53 kB]
obrázekRozpočet města Loket na rok 2014 [352,77 kB]
obrázekRozpočet města Loket na rok 2013 [704,96 kB]
obrázekRozpočet města Loket na rok 2012 [257,59 kB]