Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Odbory

 _______________________________________________________________________________________________

ODBOR FINANCÍ

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Jana Kejšarová

vedoucí odboru

352 359 728

j.kejsarova@loket.cz

Eva Kopecká

referent odboru

352 359 720

e.kopecka@loket.cz

Monika Kaiserová

úředník odboru 

352 359 722

m.kaiserova@loket.cz

_______________________________________________________________________________________________

ODBOR MAJETKU MĚSTA

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Vít Cibuzar

vedoucí odboru

352 359 727

v.cibuzar@loket.cz

Jana Kulhanová  

referent odboru

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Josef Novák

referent odboru

352 359 721

j.novak@loket.cz

Věra Slámová

referent odboru

352 359 721

v.slamova@loket.cz

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

ODBOR VÝSTAVBY

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Marta Kálalová

vedoucí odboru

352 359 730

m.kalalova@loket.cz

Milan Hroníček

úředník odboru

352 359 729

m.hronicek@loket.cz

Danka Dolejšová

úředník odboru

352 359 726

d.dolejsova@loket.cz

Naděžda Doischerová

úředník odboru

352 359 726

n.doischerova@loket.cz

_______________________________________________________________________________________________

ODBOR SPRÁVNÍ

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Eva Krátká

vedoucí odboru

352 359 725

e.kratka@loket.cz

Ivana Horáčková

Miroslava Riečanová

úředník odboru

úředník odboru

352 359 731

352 359 732

i.horackova@loket.cz

m.riecanova@loket.cz