Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Kontakty

Městský úřad Loket
T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket

IČ: 00259489
DIČ: CZ 00259489

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu           : 19-3060838319 / 0800 - příjmový účet
                                  3060838319 / 0800 - výdajový účet
 

Tel.: 352 684 001-4
E-mail: mesto@loket.cz 
ID datové schránky: u2mbuyt
E-podatelna: epodatelna@loket.cz

Web: www.loket.czmu.loket.cz

 _________________________________________________________________________

Pracovní doba

Úřední dny

Pondělí

07:00  -  18:00  hod.

Pondělí

07:00  -  12:00  hod.

Úterý

07:00  -  15:00  hod.

 

13:00  -  18:00  hod.

Středa

07:00  -  18:00  hod.

 

 

Čtvrtek

07:00  -  15:00  hod.

Středa

07:00  -  12:00  hod.

Pátek

07:00  -  14:30  hod.

 

13:00  -  18:00  hod.

 

Nabízíme občanům možnost návštěvy úřadu i mimo úřední dny, vždy po dohodě na níže uvedených kontaktech

 _________________________________________________________________________

Útvar/funkce

Telefon

E-mailová adresa

Město Loket

352 359 725

mesto@loket.cz

Starosta

352 684 053

starosta@loket.cz

Místostarosta

606 612 018

p.zahradnicek@loket.cz

Tajemník

352 684 063

tajemnik@loket.cz

Odbor financí

352 684 002

finance@loket.cz

Odbor majetku města

352 684 003

majetek@loket.cz

Odbor výstavby

352 684 004

stavebni@loket.cz   

Odbor správní

352 684 001

matrika@loket.cz

  

__________________________________________________________________________ 

JMENNÝ SEZNAM, PŘÍMÉ TELEFONNÍ LINKY, E-MAILOVÉ ADRESY

Příjmení a jméno

Telefon

E-mailová adresa

Cibuzar Vít

352 359 727

v.cibuzar@loket.cz

Bednář Zdeněk, Ing.

352 359 734

z.bednar@loket.cz

Doischerová Naděžda

352 359 726

n.doischerova@loket.cz

Dolejšová Danka

352 359 726

d.dolejsova@loket.cz

Horáčková Ivana

352 359 731

i.horackova@loket.cz

Hroníček Milan

Kaiserová Monika

352 359 729

352 359 722

m.hronicek@loket.cz

m.kaiserova@loket.cz

Kálalová Marta

352 359 730

m.kalalova@loket.cz

Kejšarová Jana

352 359 728

j.kejsarova@loket.cz

Kopecká Eva

352 359 720

e.kopecka@loket.cz

Krátká Eva

352 359 725

e.kratka@loket.cz

Kulhanová Jana

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Novák Josef

Riečanová Miroslava

352 359 721

352 359 732

j.novak@loket.cz

m.riecanova@loket.cz

Slámová Věra

352 359 721

v.slamova@loket.cz

Vávra Jiří, Ing.

352 359 723

j.vavra@loket.cz

Zahradníček Petr, Mgr.

606 612 018

p.zahradnicek@loket.cz