Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Kontakty

Městský úřad Loket
T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket

IČ: 00259489
DIČ: CZ 00259489

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu           : 19-3060838319 / 0800 - příjmový účet
                                  3060838319 / 0800 - výdajový účet
 

Tel.: 352 684 001-4
E-mail: mesto@loket.cz 
ID datové schránky: u2mbuyt
E-podatelna: epodatelna@loket.cz

Web: www.loket.czmu.loket.cz

 _________________________________________________________________________

Pracovní doba

Úřední dny

Pondělí

07:00  -  18:00  hod.

Pondělí

07:00  -  12:00  hod.

Úterý

07:00  -  15:00  hod.

 

13:00  -  18:00  hod.

Středa

07:00  -  18:00  hod.

 

 

Čtvrtek

07:00  -  15:00  hod.

Středa

07:00  -  12:00  hod.

Pátek

07:00  -  14:30  hod.

 

13:00  -  18:00  hod.

 

Nabízíme občanům možnost návštěvy úřadu i mimo úřední dny, vždy po dohodě na níže uvedených kontaktech

 _________________________________________________________________________

Útvar/funkce

Telefon

E-mailová adresa

Město Loket

352 359 725

mesto@loket.cz

Starosta

352 684 053

starosta@loket.cz

Místostarosta

606 612 018

p.zahradnicek@loket.cz

Tajemník

352 684 063

tajemnik@loket.cz

Odbor financí

352 684 002

finance@loket.cz

Odbor majetku města

352 684 003

majetek@loket.cz

Odbor výstavby

352 684 004

stavebni@loket.cz   

Odbor správní

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

352 684 001

352 359 725

matrika@loket.cz

e.kratka@loket.cz

  

__________________________________________________________________________ 

JMENNÝ SEZNAM, PŘÍMÉ TELEFONNÍ LINKY, E-MAILOVÉ ADRESY

Příjmení a jméno

Telefon

E-mailová adresa

Bednář Zdeněk, Ing.

352 684 053

z.bednar@loket.cz

Zahradníček Petr, Mgr.

606 612 018

p.zahradnicek@loket.cz

Doischerová Naděžda

352 359 726

n.doischerova@loket.cz

Dolejšová Danka

352 359 730

d.dolejsova@loket.cz

Horáčková Ivana

352 359 731

i.horackova@loket.cz

Hroníček Milan, Bc.

Immer Zdeněk

352 359 729

352 359 726

m.hronicek@loket.cz

z.immer@loket.cz

Kaiserová Monika

352 359 722

m.kaiserova@loket.cz

Kejšarová Jana

352 359 728

j.kejsarova@loket.cz

Krátká Eva

352 359 725

e.kratka@loket.cz

Kulhanová Jana

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Sluka Lubomír

702 109 457

352 359 735

l.sluka@loket.cz

Žáková Zuzana, Bc.

Slámová Věra

Smolíková Kateřina, Ing.

725 300 941

352 359 739

352 359 727

z.zakova@loket.cz

v.slamova@loket.cz

k.smolikova@loket.cz

Toušková Michaela

352 359 720

m.touskova@loket.cz

Nováková Andrea

Vávra Jiří, Ing.

Michaliková Andrea

352 359 720

352 359 723

352 359 736

a.novakova@loket.cz 

j.vavra@loket.cz

a.michalikova@loket.cz