Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Kontakty

Městský úřad Loket
T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket

IČ: 00259489
DIČ: CZ 00259489

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu           : 19-3060838319 / 0800 - příjmový účet
                                  3060838319 / 0800 - výdajový účet
 

Tel.: 352 684 001-4
E-mail: mesto@loket.cz 
ID datové schránky: u2mbuyt
E-podatelna: epodatelna@loket.cz

Web: www.loket.czmu.loket.cz

 _________________________________________________________________________

Pracovní doba

Úřední dny

Pondělí

07:00  -  18:00  hod.

Pondělí

07:00  -  12:00  hod.

Úterý

07:00  -  15:00  hod.

 

13:00  -  18:00  hod.

Středa

07:00  -  18:00  hod.

 

 

Čtvrtek

07:00  -  15:00  hod.

Středa

07:00  -  12:00  hod.

Pátek

07:00  -  14:30  hod.

 

13:00  -  18:00  hod.

 

Nabízíme občanům možnost návštěvy úřadu i mimo úřední dny, vždy po dohodě na níže uvedených kontaktech

 _________________________________________________________________________

Útvar/funkce

Telefon

E-mailová adresa

Město Loket

352 359 725

mesto@loket.cz

Starosta

352 684 053

starosta@loket.cz

Místostarosta

606 612 017

j.hadrava@loket.cz

Tajemník

352 684 063

tajemnik@loket.cz

Odbor financí

352 684 002

finance@loket.cz

Odbor majetku města

352 684 003

majetek@loket.cz

Odbor výstavby

352 684 004

stavebni@loket.cz   

Odbor správní

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

352 684 001

352 359 725

matrika@loket.cz

e.kratka@loket.cz

  

__________________________________________________________________________ 

JMENNÝ SEZNAM, PŘÍMÉ TELEFONNÍ LINKY, E-MAILOVÉ ADRESY

Příjmení a jméno

Telefon

E-mailová adresa

Petr Adamec, Ing. Mgr.

352 684 053

p.adamec@loket.cz

Hadrava Jan

606 612 017

j.hadrava@loket.cz

Doischerová Naděžda

352 359 726

n.doischerova@loket.cz

Dolejšová Danka

352 359 730

d.dolejsova@loket.cz

Horáčková Ivana

352 359 731

i.horackova@loket.cz

Hroníček Milan, Bc.

Immer Zdeněk

352 359 729

352 359 726

m.hronicek@loket.cz

z.immer@loket.cz

Kaiserová Monika

352 359 722

m.kaiserova@loket.cz

Kejšarová Jana

352 359 728

j.kejsarova@loket.cz

Krátká Eva

352 359 725

e.kratka@loket.cz

Kulhanová Jana

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Novák Josef

724 410 999

j.novak@loket.cz

Hečková Petra, Ing.

Slámová Věra

Smolíková Kateřina, Ing.

352 359 732

352 359 721

352 359 727

p.heckova@loket.cz

v.slamova@loket.cz

k.smolikova@loket.cz

Toušková Michaela

352 359 720

m.touskova@loket.cz

Vávra Jiří, Ing.

 

352 359 723

 

j.vavra@loket.cz