Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
 • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
 • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
 • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
 • Restaurování sochy J. W. Goethe
 • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
 • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Tajemník

obrázek

Ing. Jiří Vávra

Tel.: 352 684 063

        352 359 723

E-mail: j.vavra@loket.cz

 

Tajemník městského úřadu

 • organizuje práci městského úřadu, vnitřní správy a informačního systému;
 • řeší pracovněprávní vztahy, stanovuje platy zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu;
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou;
 • je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti starostovi;
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním.