Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 9 – vybavení JSDH obce – kalové čerpadlo
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 11 – rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Kulturní sezóna Loket 2020
Karlovartský kraj Živý kraj

Tajemník

obrázek

Ing. Jiří Vávra

Tel.: 352 684 063

        352 359 723

E-mail: j.vavra@loket.cz

 

Tajemník městského úřadu

 • organizuje práci městského úřadu, vnitřní správy a informačního systému;
 • řeší pracovněprávní vztahy, stanovuje platy zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu;
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou;
 • je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti starostovi;
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním.