Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
Karlovartský kraj Živý kraj

Tajemník

obrázek

Ing. Jiří Vávra

Tel.: 352 684 063

        352 359 723

E-mail: j.vavra@loket.cz

 

Tajemník městského úřadu

  • organizuje práci městského úřadu, vnitřní správy a informačního systému;
  • řeší pracovněprávní vztahy, stanovuje platy zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu;
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou;
  • je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti starostovi;
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním.