Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2018 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018
  • IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Tajemník

obrázek

Ing. Jiří Vávra

Tel.: 352 684 063

        352 359 723

E-mail: j.vavra@loket.cz

 

Tajemník městského úřadu

  • organizuje práci městského úřadu, vnitřní správy a informačního systému;
  • řeší pracovněprávní vztahy, stanovuje platy zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu;
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou;
  • je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti starostovi;
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním.