Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Místostarosta

obrázek

Mgr. Petr Zahradníček 

Tel.: 606 612 018

E-mail: p.zahradnicek@loket.cz

 

 

Místostarosta města

  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti;
  • spolupracuje s příslušnými předsedy komisí rady města
  • v jeho přímé gesci je oblast kultury, cestovního ruchu, propagace, školství, tělovýchovy a sociální záležitosti

Místostarosta pořádá pravidelná setkání s občany města Lokte. „Místostarostovské dny“ pro veřejnost jsou organizovány vždy první středu v měsíci od 16:00 hodin ve druhém patře radnice v kanceláři místostarosty.