Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
 • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Starosta

obrázek

Ing. Zdeněk Bednář

Tel.:   352 684 053

Mobil: 737 202 909

E-mail: z.bednar@loket.cz

 

Starosta města

 • zastupuje město navenek;
 • v rozsahu pověření zastupitelstva a rady města zabezpečuje, koordinuje a kontroluje úkoly, vyplývající z jejich usnesení;
 • připravuje a svolává schůze rady města, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města;
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany státu v době mimořádných krizových situací;
 • zajišťuje společenskou a politickou reprezentaci města;
 • je přímým nadřízeným tajemníka městského úřadu;
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.

Starosta města pořádá pravidelná setkání s občany města Loket. „Starostovské dny“ se konají každou první středu v měsíci od 15:00 hodin v zasedací místnosti ve třetím podlaží městské radnice.