Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

Příspěvkové organizace


ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOKET

Základní škola Loket, okres Sokolov, p.o., T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 102 428 271 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zapsána do školského rejstříku. Zřizovatelem školy je město Loket. Na základě zákona č. 284/2002 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství je od 1. 1. 2003 Základní škola Loket právním subjektem, příspěvkovou organizací. Vzdělávání probíhá podle Školského vzdělávacího programu Základní školy Loket, okres Sokolov, verze 01.
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Loket, Sportovní 561, 357 33 Loket, IČ:70984239,  vznikla sloučením 1. Mateřské školy v Lokti a 3. Mateřské školy v Lokti v jeden právní subjekt. 1. Mateřská škola se stala od 1. 1. 2003 odloučeným pracovištěm. Mateřská škola se nachází ve Sportovní ulici 561, je umístěna v typizované, jednopatrové, panelové budově, kde jsou dvě třídy. Budova byla postavena v roce 1991.
Odloučené pracoviště mateřské školy je umístěno na Tyršově náměstí č.3 v jednopatrové budově stojící v centru staré části města, postavené kolem roku 1870.Tato mateřská škola je dvoutřídní.