Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • Třídomí, kostel sv. Mikuláše – rekonstrukce zdiva kostela
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Příspěvkové organizace


ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOKET

Základní škola Loket, okres Sokolov, p.o., T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 102 428 271 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zapsána do školského rejstříku. Zřizovatelem školy je město Loket. Na základě zákona č. 284/2002 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství je od 1. 1. 2003 Základní škola Loket právním subjektem, příspěvkovou organizací. Vzdělávání probíhá podle Školského vzdělávacího programu Základní školy Loket, okres Sokolov, verze 01.
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Loket, Sportovní 561, 357 33 Loket, IČ:70984239,  vznikla sloučením 1. Mateřské školy v Lokti a 3. Mateřské školy v Lokti v jeden právní subjekt. 1. Mateřská škola se stala od 1. 1. 2003 odloučeným pracovištěm. Mateřská škola se nachází ve Sportovní ulici 561, je umístěna v typizované, jednopatrové, panelové budově, kde jsou dvě třídy. Budova byla postavena v roce 1991.
Odloučené pracoviště mateřské školy je umístěno na Tyršově náměstí č.3 v jednopatrové budově stojící v centru staré části města, postavené kolem roku 1870.Tato mateřská škola je dvoutřídní.