Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Publicita Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti

24.5.2018 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekPublicita Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti [359,39 kB]

Městský úřad informuje

25.4.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Upozornění
Na pěší zóně ve dnech 28. a 29.04.2018 bude u Černé věže u objektu č.p. 125/8 stavební firma provádět demontáž lešení. Z bezpečnostních důvodů bude tato část pěší zóny na nezbytně nutnou dobu (jednotlivé časové úseky dlouhé max. 10 min.) uzavřena.

Kontejnery na separovaný odpad v Řeznické ulici
Vzhledem k nutné uzavírce části Řeznické ulice u objektu č.p. 109 (Hotel Bílý Kůň)  byly prozatímně  do 31.5.2018 přemístěny kontejnery na separovaný odpad plasty, papír a sklo zpět do Radniční ulice k objektu č.p. 313 (Dvorana). Po odstranění lešení, případně před zahájením stavebních prací na Dvoraně, budou kontejnery vráceny zpět do Řeznické ulice.

Kompostéry
Město Loket se zúčastnilo projektu Mikroregion Sokolov – východ kompostuje. Mikroregion Sokolov – východ v 1. kole dotaci na kompostéry  nezískal. Požádal proto nyní v dubnu 2018 o nový dotační program. O výsledku Vás bude město Loket včas informovat.  

Město Loket realizuje projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)"

11.4.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket realizuje projekt s názvem "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" tento projekt se zaměřuje na rekonstrukci přestupního terminálu a výstavbu parkovacího systému P+R jakožto jeho integrální součásti. Jedná se konkrétně o rekonstrukci terminálu v ulici Nádražní ve městě Loket.

Celý článek ...

I podnikatelé z našeho města si mohou požádat o regionální značku

8.3.2018 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekTisková zpráva [179,50 kB]

Odpadový kalendář města Loket na rok 2018

11.12.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekOdpadový kalendář města Loket na rok 2018 [343,71 kB]

Termíny svatebních obřadů v roce 2018

22.11.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekTermíny svatebních obřadů v roce 2018 [249,62 kB]

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje přijímá nové policisty

21.11.2017 | Jiří Vávra

obrázek
PČR
obrázek
Leták - nábor policistů

Šance získat odškodnění za zkonfiskovaný majetek

15.9.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Veškeré související informace naleznete na:  http://www.konfiskace.info/

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ

13.9.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekEfektivní veřejná správa v MSV - vzdělávání [155,13 kB]
obrázekPublicita MSV [72,57 kB]

Aktivity a kontakty TJ Loket

12.6.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekAktivity a kontakty TJ Loket [14,75 kB]

Informace o pořízení nového Územního plánu Loket

5.6.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekInformace o pořízení nového Územního plánu Loket [21,30 kB]

Regionální značka „Original product of Sokolovsko”

13.2.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekRegionální značka „Original product of Sokolovsko” a soutěž Tradiční výrobek roku [419,14 kB]

Údržba města Loket

16.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket má uzavřenu smlouvu na letní a zimní údržbu města s firmou Služby MaSS s.r.o.
Veškeré podrobnosti naleznete na profilu zadavatele pod odkazem:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-loket_63/udrzba-mesta-loket_12342/

V případě lokálních problémů se zimní nebo letní údržbou se můžete obracet na:
- firmu Služby MaSS s.r.o., vedoucí  údržby tel.: 602 332 550,  e-mail: sluzby.mass@seznam.cz
- Městský úřad Loket, tel.: 724 410 999, 602 751 503

Veřejné osvětlení

15.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení občané, v případě lokálních problémů s veřejným osvětlením se můžete obracet:

- na firmu Hüttner veřejné osvětlení Nejdek tel.: 602 100 805, 606 622 835,     
 
e-mail: werner@huttner.cz
- na Městský úřad Loket tel.: 724 410 999, 602 751 503

Informace pro uživatele televizních programů kabelové televize

4.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Společnost Skylink začala vysílat další televizní programy pouze v HD kvalitě. Je nutné, aby si je uživatelé kabelové televize manuálně doladili. Jedná se o tyto programy na frekvencích:

C 10: Prima Love, Prima ZOOM HD, Markíza HD
C 11: STV1 HD, STV2 HD, Óčko TV
C 12: Šlágr TV, Noe TV, TA3 HD
C 23: Nova sport HD, Joj HD

Společnost Skylink bude výhledově vysílat televizní programy pouze v HD kvalitě.

Informace o spuštění Geoportálu ČEZ

14.12.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekInformace o spuštění Geoportálu ČEZ [164,58 kB]

Cestování s dětmi do zahraničí

2.5.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekLeták - Cestování s dětmi do zahraničí [226,97 kB]

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Karlovarském kraji 2015 – 2018

18.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

Veškeré informace o Projektu: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I, naleznete na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

Hlášení závad

11.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

S pomocí aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD můžete jednoduše a rychle upozornit radnici na závady či nepořádky v našem městě. Stačí na této stránce vyplnit z počítače, tabletu či chytrého telefonu jednoduchý formulář NOVÉ HLÁŠENÍ. Následně můžete sledovat, jak s Vaším příspěvkem radnice naloží. Hlášení závad je zpřístupněno jako poslední položka menu na webu městského úřadu http://hlaseni.loket.cz/.

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních vedení - zdarma

6.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

Společnost CETIN nabízí zdarma "Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních vedení"

obrázekCetin [444,88 kB]

Máte zájem podnikat v Evropské unii?

30.6.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb umožňuje od roku 2010 českým podnikatelům dočasně a příležitostně poskytovat služby přeshraničně ve všech státech Evropské unie, ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR.
Veškeré informace, za jakých podmínek může podnikatel realizovat jednotlivé zakázky v konkrétních státech Evropské unie poskytuje:

Jednotné kontaktní místo - Magistrát města Karlovy Vary, obecní živnostenský úřad, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
3. patro, kancelář č. 314, 326, telefon: 353 118 710, 353 118 702, e-mail: jkm@mmkv.cz

obrázekJKM leták [156,41 kB]

Mobilní telefonní číslo Policie ČR Loket

20.5.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Policie České republiky, Obvodní oddělení Loket sděluje občanům, že mohou v případě potřeby využívat i mobilní telefonní číslo 776 025 614

Kulturní koncepce města Lokte

16.2.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Koalice vzešlá z komunálních voleb v říjnu 2014 jasně deklarovala zvýšený zájem o kulturní dění ve městě, cestovní ruch a s tím související propagaci Lokte. Praktickým krokem bylo zřízení funkce uvolněného místostarosty, který bude mít mj. ve své gesci právě oblast kultury, cestovního ruchu a propagace města.

obrázekKulturní koncepce města Lokte - celý dokument [25,37 kB]

Kabelová televize v Lokti

21.7.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Informace
Dne  22. 7. 2014 byly spuštěny nové digitální programy kabelové televize v Lokti. Všichni uživatelé kabelové televize v Lokti si musí nově naladit své televizní přijímače nebo Set Top Boxy na frekvence, uvedené v Kanál rastru v příloze této informace.

obrázekKanál rastr televizních programů platných v TKR Loket od 22. 7. 2014 [44,00 kB]

Poučení pro držitele e-pasů

6.6.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Toto poučení se v současné době přikládá jako příloha ke každému vydanému e-pasu. Budou však přikládána jen do vyčerpání zásob. Pro ty, kteří již  poučení neobdrží, zveřejňujeme toto poučení.

obrázekPoučení pro držitele e-pasů [255,64 kB]

Čísla popisná, orientační a evidenční.

4.3.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že každá budova musí být označena číslem popisným a číslem orientačním (pokud bylo budově přiděleno), rekreační objekty pak číslem evidenčním.

Celý článek ...

Diskuzní fórum města Loket

20.2.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané, chcete diskutovat, posílat své příspěvky a podněty, vajadřovat se ke kulturním akcím a ostatnímu dění ve městě Loket? Vytvořili jsme pro vás samostatné fórum města Loket forum.loket.cz. Doufáme, že se Vám bude líbit a že plně využijete jeho širokých možností.

LOKETŠTÍ LÉKAŘI

26.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

V Lokti poskytují zdravotnické služby lékaři:

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

ZUBNÍ LÉKAŘI
 

Celý článek ...

Chcete diskutovat s vedením města?

20.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Starosta města Ing. Zdeněk Bednář pořádá pravidelná setkání s občany města Loket. Tyto „starostovské dny“ se konají každé první pondělí v měsíci od 16:00 hodin v zasedací místnosti ve třetím podlaží městské radnice. Diskutuje se o všem, co Vás zajímá.
Abychom mohli vyhovět všem Vašim požadavkům a řádně se na ně připravili, své diskuzní náměty nám můžete předem posílat na e-mail starosta@loket.cz.

Kabelová televize - poruchy příjmu

19.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Uživatelům kabelové televize sdělujeme kontakt na havarijní službu provozovatele městské kabelové televize: Telefonní číslo 728 840 021
Na toto číslo nelze volat, lze zaslat SMS zprávu ve tvaru:
Loket "označení vypadlého programu" např. ČT1,...