Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

REVITALIZACE VENKOVNÍHO PROSTORU PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU ZŠ LOKET

1.4.2021 | městský úřad

Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket

Název projektu: Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket

Příjemce: Město Loket
Stav projektu: Projekt ve fyzické realizaci

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření kvalitního technického a didaktického venkovního zázemí pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy na Základní škole Loket. Projekt usiluje o vyšší kontakt žáků školy s přírodním prostředím tak, aby získávání poznatků o přírodě bylo založeno na jejich vlastní zkušenosti získané pozorováním a zkoumáním přírodních jevů. Veškerá navrhovaná opatření navazují na průřezové téma Environmentální výchova zpracované ve ŠVP školy a přispějí ke zvýšení časové dotace ve využívání zahrady při výuce.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz
www.sfzp.cz