Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 9 – vybavení JSDH obce – kalové čerpadlo
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 11 – rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Kulturní sezóna Loket 2020
Karlovartský kraj Živý kraj

REVITALIZACE VENKOVNÍHO PROSTORU PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU ZŠ LOKET

1.4.2021 | městský úřad

Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket

Název projektu: Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket

Příjemce: Město Loket
Stav projektu: Projekt ve fyzické realizaci

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření kvalitního technického a didaktického venkovního zázemí pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy na Základní škole Loket. Projekt usiluje o vyšší kontakt žáků školy s přírodním prostředím tak, aby získávání poznatků o přírodě bylo založeno na jejich vlastní zkušenosti získané pozorováním a zkoumáním přírodních jevů. Veškerá navrhovaná opatření navazují na průřezové téma Environmentální výchova zpracované ve ŠVP školy a přispějí ke zvýšení časové dotace ve využívání zahrady při výuce.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.