Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 9 – vybavení JSDH obce – kalové čerpadlo
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 11 – rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Kulturní sezóna Loket 2020
Karlovartský kraj Živý kraj

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ZAHRADY MŠ LOKET, SPORTOVNÍ 561

24.3.2021 | městský úřad

Město Loket realizuje projekt „Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket, Sportovní 561“. Předmětem projektu je zkvalitnění venkovní infrastruktury pro vzdělávání a výchovu dětí navštěvujících Mateřskou školu Loket ve Sportovní ulici 561. V rámci projektu je navrhován zajímavý soubor herních prvků, který vhodně rozvine potenciál školní zahrady a nabídne dětem podnětné prostředí, v němž mohou při společné hře rozvíjet své kompetence pohybové, smyslové i sociální.

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ZAHRADY MŠ LOKET, SPORTOVNÍ 561

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ZAHRADY MŠ LOKET, SPORTOVNÍ 561