Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ZAHRADY MŠ LOKET, SPORTOVNÍ 561

24.3.2021 | městský úřad

Město Loket realizuje projekt „Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket, Sportovní 561“. Předmětem projektu je zkvalitnění venkovní infrastruktury pro vzdělávání a výchovu dětí navštěvujících Mateřskou školu Loket ve Sportovní ulici 561. V rámci projektu je navrhován zajímavý soubor herních prvků, který vhodně rozvine potenciál školní zahrady a nabídne dětem podnětné prostředí, v němž mohou při společné hře rozvíjet své kompetence pohybové, smyslové i sociální.

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ZAHRADY MŠ LOKET, SPORTOVNÍ 561

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ZAHRADY MŠ LOKET, SPORTOVNÍ 561

obrázekPozvánka na slavnostní otevření zahrady MŠ Loket [747,46 kB]