Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET - NÁDRAŽNÍ ULICE

1.10.2020 | Jiří Vávra

Hlavním cílem projektu je v místě střetu tří dopravních modů (železniční, autobusová a cyklodoprava) vybudovat dopravní terminál, který odpovídá technických požadavkům ČSN 73 6425-2, umožňuje plynulý a bezpečný přchodm mezi jednotlivými druhy dopravy a současně podporuje přesun cestujících z individuální přepravy na hromadnou. Cíl předkládaného projektu je v souladu s hlavními cíli SC 1.2 IROP zvýšení bezpečnosti lokality, zajištění bezbariérovosti důležitého komunikačního uzlu, posílení výkonu veřejné dopravy a snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Předpokládaný termín realizace je jaro 2021.

Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket

 

 

obrázekDTL [75,20 kB]