Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 9 – vybavení JSDH obce – kalové čerpadlo
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 11 – rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Kulturní sezóna Loket 2020
Karlovartský kraj Živý kraj

DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET - NÁDRAŽNÍ ULICE

1.10.2020 | Jiří Vávra

Hlavním cílem projektu je v místě střetu tří dopravních modů (železniční, autobusová a cyklodoprava) vybudovat dopravní terminál, který odpovídá technických požadavkům ČSN 73 6425-2, umožňuje plynulý a bezpečný přchodm mezi jednotlivými druhy dopravy a současně podporuje přesun cestujících z individuální přepravy na hromadnou. Cíl předkládaného projektu je v souladu s hlavními cíli SC 1.2 IROP zvýšení bezpečnosti lokality, zajištění bezbariérovosti důležitého komunikačního uzlu, posílení výkonu veřejné dopravy a snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Předpokládaný termín realizace je jaro 2021.

Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket

 

 

obrázekDTL [75,20 kB]