Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Územní plán

Územní plán města Loket

Odbor výstavby Městského úřadu Loket vykonává státní správu na úseku územního plánování. Jako pořizovatel zpracovává stanoviska k navrhovaným změnám, následně zastupitelstvo města rozhodne o pořízení změny územního plánu. Pořizovatel pak zpracuje zadání změny územního plánu.

obrázekOZV [78,38 kB]
obrázekÚzemní plán města Loket - návrh [1,28 MB]
obrázekÚzemní plán města Loket - návrh, doložka civilní ochrany [155,97 kB]
obrázekHlavní výkres [6,99 MB]
obrázekVýkres - veřejně prospěšné stavby [4,41 MB]
obrázekPříloha č.1 - regulativy funkčního využití území [192,93 kB]
obrázekPříloha č.2 - seznam veřejně prospěšných staveb [94,02 kB]