Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 9 – vybavení JSDH obce – kalové čerpadlo
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dotační program 11 – rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Kulturní sezóna Loket 2020
Karlovartský kraj Živý kraj

Územní plán

Platný územní plán města Loket

Odbor výstavby Městského úřadu Loket vykonává státní správu na úseku územního plánování. Jako pořizovatel zpracovává stanoviska k navrhovaným změnám, následně zastupitelstvo města rozhodne o pořízení změny územního plánu. Pořizovatel pak zpracuje zadání změny územního plánu.

obrázekOZV [78,38 kB]
obrázekÚzemní plán města Loket - návrh [1,28 MB]
obrázekÚzemní plán města Loket - návrh, doložka civilní ochrany [155,97 kB]
obrázekHlavní výkres [6,99 MB]
obrázekVýkres - veřejně prospěšné stavby [4,41 MB]
obrázekPříloha č.1 - regulativy funkčního využití území [192,93 kB]
obrázekPříloha č.2 - seznam veřejně prospěšných staveb [94,02 kB]