Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Územní plán

Územní plán města Loket

Odbor výstavby Městského úřadu Loket vykonává státní správu na úseku územního plánování. Jako pořizovatel zpracovává stanoviska k navrhovaným změnám, následně zastupitelstvo města rozhodne o pořízení změny územního plánu. Pořizovatel pak zpracuje zadání změny územního plánu.

obrázekOZV [78,38 kB]
obrázekÚzemní plán města Loket - návrh [1,28 MB]
obrázekÚzemní plán města Loket - návrh, doložka civilní ochrany [155,97 kB]
obrázekHlavní výkres [6,99 MB]
obrázekVýkres - veřejně prospěšné stavby [4,41 MB]
obrázekPříloha č.1 - regulativy funkčního využití území [192,93 kB]
obrázekPříloha č.2 - seznam veřejně prospěšných staveb [94,02 kB]