Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Nařízení hejtmana Karlovarského kraje

17.3.2020 | Jiří Vávra

obrázek

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem budou muset dopravci ve veřejné i železniční dopravě od úterní půlnoci 17. března 2020 zavést opatření, která podle platné legislativy stanovuje nařízení hejtmana Karlovarského kraje. Jedná se o hospodářská opatření pro krizové stavy. Musí se jimi řídit 6 autobusových dopravců a dva na železnici, tedy všechny společnosti, které zajišťují hromadnou přepravu osob na území našeho regionu.
Smyslem tohoto nařízení je v co největší míře ochránit naše občany a zároveň řidiče autobusů a personál ve vlakových spojích před šířící se nákazou koronavirem. Věřím, že se dopravci ztotožní s nutností zavést regulační opatření a zabránit tak ohrožení svých zaměstnanců i přepravovaných lidí. Také bych chtěl všechny poprosit, aby se chránili rouškami, šálou, šátky přes ústa, případně jinak bránili možnosti nákazy. Zároveň doporučím primátorce, starostkám a starostům měst v kraji, jež jsou objednateli veřejné linkové dopravy nebo městské hromadné dopravy, vydání obdobného nařízení pro jimi objednávanou veřejnou dopravu.
Jedná se o následující regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy a která vstupují v platnost v 00.00 hodin 17. 3. 2020. Platí do 24. 3. 2020, 6:00 hodin:
Veřejná linková doprava:
1)​Zakazuje se nástup předními dveřmi.
2)​Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
3)​Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.
4)​Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Veřejná drážní osobní doprava
1)​Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
2)​Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.
Přehled dopravců:
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
BUS LIGNETA a.s.
Cvinger bus s.r.o.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o.
VV autobusy s.r.o
České dráhy, a.s.
GW Train Regio a.s.

Za nesplnění regulačních opatření lze podle zákona uložit přesně stanovené sankce.