Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Upozornění na uzavírky komunikací v Lokti v období červenec – září 2019

19.7.2019 | Jiří Vávra

obrázek

 

Upozornění na uzavírky komunikací v Lokti v období červenec – září 2019:

 

 

  1. Z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce MK ulice Na Vyhlídce, Loket“ je uzavřena místní komunikace III. Třídy č. 56c – na pozemcích parc. . 427 a parc. . 982/20, část ulice ČSA spojující silnici III. Třídy č. 00635 s místní komunikací III. Třídy č. 52c ulicí Na Vyhlídce, k. ú. Loket. Úplná uzavírka potrvá do 30. 9. 2019. Investorem stavby je Město Loket.

  2. Z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce “Loket, rekonstrukce chodníků v ul. ČSA x Nádražní – etapa ČSA“ bude do konce srpna 2019 uzavřena místní

  3. Z důvodu konání akce Mistrovství světa MXGP, MX2 bude od pátku 26. 7. – 18:00 hodin do neděle 29. 7. 2019 – 19:00 zcela uzavřena komunikace III/00635 v Lokti – ul. ČSA (serpentiny) od křižovatky II/209 ul. Nádražní  po křižovatku se silnicí III/2098 Jalový Dvůr – Nové Sedlo – Loučky.

  4. Z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Loket, ul. Nádražní – oprava odvodnění a povrchu“ proběhne částečná uzavírka komunikace II/209, pozemku p. č. 424/1 v ulici Nádražní ve dnech od 5. 8. 2019 do 30. 9. 2019. Úplná uzavírka úseku proběhne ve dnech od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov.