Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Informace pro vlastníky nemovitostí nacházejících se v MPR Loket, které nejsou kulturními památkami

15.5.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Informace pro vlastníky nemovitostí nacházejících se v MPR Loket, které nejsou kulturními památkami, o možnosti získání dotace z rozpočtu města Loket na jejich obnovu

V roce 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Loket Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket na regeneraci nemovitostí na území MPR Loket, které nejsou kulturními památkami.
Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na regeneraci nemovitostí na území městské památkové rezervace Loket, které nejsou kulturní památkou, musí být podány na předepsaném formuláři s příslušnými dokumenty, který je ke stažení na http://mu.loket.cz/?section_id=7966 

Dotace může být použita výlučně na úhradu prací zabezpečující vzhled objektu (fasáda, střecha, okna, dveře apod.), nebo statické zajištění objektu, nikoliv na modernizace, jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka a ani práce investiční povahy.

Informace o příjmu žádostí je zveřejněna na úřední desce MÚ Loket od 18. 12. 2018.

Termín příjmu žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2020 je do 30. 6. 2019.