Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
Karlovartský kraj Živý kraj

Veřejné zakázky

Letní údržba města Loket – 2019

12.3.2019 | Jiří Vávra

„Upozornění:

Nová lhůta pro doručení cenových nabídek na zakázku malého rozsahu Letní údržba města Loket je stanovena do 28. 3. 2019 v 10:00 hodin.
Jako povinnou přílohu cenové nabídky je nutné použít přílohy v aktuální verzi. S ohledem na skutečnost, že došlo k úpravě textu ve Smlouvě o dílo, bude přípustná pouze příloha P_6 Smlouva o dílo VERZE 2“

obrázekSmlouva_o_dilo [6,78 MB]
obrázekOznameni_o_vyberu_dodavatele [67,62 kB]
obrázekZprava_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek [221,44 kB]
obrázekVýzva k podání cenových nabídek na VZMR údržba duben 2019 [136,37 kB]
obrázekP_1 Krycí list [73,00 kB]
obrázekP_2 Předmět díla - popis [22,58 kB]
obrázekP_2 Předmět díla - popis VERZE 2 [22,74 kB]
obrázekP_3 Plochy zeleně [27,82 kB]
obrázekP_4 Komunikace [120,41 kB]
obrázekP_5 Pasport košů [1,80 MB]
obrázekP_6 Smlouva o dílo [36,97 kB]
obrázekP_6 Smlouva o dílo VERZE 2 [38,45 kB]
obrázekP_7 SITUACE [31,12 MB]
obrázekP_8 Čestné prohlášení ­ dle §74 [18,31 kB]
obrázekDotaz č.1 [321,94 kB]
obrázekDotaz_c_2_3 [52,98 kB]