Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Oznámení o otevření Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o.

23.1.2019 | Jiří Vávra

obrázek

V pátek 1. 2. 2019 od 8:00 hodin otevírají Loketské městské lesy s. r. o. sběrný dvůr, situovaný v Revoluční ulici č.p. 580. Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o. je určen k bezplatnému ukládání odpadů vzniklých v domácnostech občanů města Lokte. Při dovozu odpadu budou občané povinni prokázat své trvalé bydliště v obci občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Odpady vzniklé z podnikatelské činnosti nebudou na Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o. přijímány.

Na Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o. mohou občané celoročně ukládat následující druhy odpadů:

Jiné motorové oleje

Kompozitní obaly

 

Obaly obsahující nebezpečné látky

 

Pneumatiky

 

Brzdové kapaliny

 

Laboratorní chemikálie

 

Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné

 

Směsné stavební a demoliční odpady 

 

Papír a lepenka

 

Sklo 

 

Textilní materiály

 

Rozpouštědla

 

Kyseliny

 

Zásady

 

Fotochemikálie

 

Pesticidy

 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

Olej a tuk

 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

 

Detergenty obsahující nebezpečné látky

 

Baterie a akumulátory, netříděné baterie a akumulátory obsahující baterie

 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

 

Dřevo

 

Plasty (vč. nápojových kartónů)

 

Kovy

 

Biologicky rozložitelný odpad

 

Objemný odpad

Služeb Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o. mohou občané využít v těchto provozních hodinách:

Středa:            14:00 – 18:00

Čtvrtek:             8:00 – 18:00

Pátek:               9:00 – 18:00

Sobota:             8:00 – 12:00 (každá 1. a 3 sobota v měsíci)

 

Přijímání odpadů, vážení a dohled nad správným tříděním odpadů do sběrných zařízeních bude zajišťovat paní
Romana Volfová, tel: 702 225 043, email: sbernydvur@lesyloket.cz. Kompletní Provozní řád zařízení
„Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o.“ bude umístěn na stránkách www.lesyloket.cz a www.loket.cz
Věříme, že zřízení Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o. přispěje nejen ke zvýšení komfortu bydlení
v Lokti, ale bude i dalším krokem k trvalému zlepšování životního prostředí ve městě a okolí.

Ing. Bc. Otakar Švec, Ph. D., Vedoucí střediska služeb