Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • Třídomí, kostel sv. Mikuláše – rekonstrukce zdiva kostela
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Dopravní linka Loket – Karlovy Vary

31.12.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané jak jsme Vás již informovali bez vědomí města Lokte došlo ze strany Dopravního podniku Karlovy Vary a. s. ke zrušení autobusové linky 421110. Po zjištění této informace jsme začali jednat s dalšími dopravci o zajištění alespoň částečné náhrady za tento spoj. Od 14. 1. 2019 dojde k přesměrování spoje č. 1 na lince 421705 společnosti Ligneta – AD Ligneta regionalbus s. r.o. ve směru Chodov – Karlovy Vary, tak že tento spoj bude zajíždět do zastávek Loket, Finské domky (6:35), Loket, žel. st. (6:38) a Loket, sokolovna (6:41) s příjezdem do zastávky Karovy Vary, Tašovice, Doubský most (6:56) a do zastávky Karlovy Vary, terminál (7:02). Zároveň jednáme s dalšími dopravci o zajištění spoje i v dřívějších ranních hodinách. V případě jakýchkoliv dalších změn Vás budeme neprodleně informovat.

Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města