Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Osadní výbor

12.11.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané,

v rámci umožnění zapojení občanů města do jeho chodu, je jedním z kroků (zahrnutých v koaliční dohodě) a vedoucích k naplnění této vize, zřízení tzv. osadního výboru, který umožní obyvatelům městských částí hájit jejich zájmy v zastupitelstvu města.

Jedná se o iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, který může zastupitelstvo zřídit pro jednu nebo více částí obce. V našem případě by se jednalo o jeden osadní výbor pro Údolí, Nadlesí a Dvory.
Členy osadního výboru musí být občané s trvalým pobytem v jedné z těchto částí našeho města a nemusí se jednat o zastupitele.

Členy osadního výboru by ideálně měli být obyvatelé lokalit, pro které se osadní výbor zřizuje.
Minimální počet členů je 3, maximální počet není zákonem omezen, ale vzhledem k operativnosti není úplně vhodné mít příliš vysoký počet členů osadního výborů – ideálně tří až pětičlenný a vždy lichý.

Tímto bych Vás chtěl vyzvat a povzbudit k prvním krokům k zapojení se do chodu města - jsou mezi Vámi tací, kteří by měli zájem o členství v osadním výboru a zastupovat zájmy obyvatel Údolí, Nadlesí a Dvorů? Pokud by z Vaší strany byl zájem být členy osadního výboru nebo by jste věděli o někom kdo by chtěl být aktivním členem osadního výboru, tak může kontaktovat přímo mne nebo další zastupitele. 

Petr Adamec