Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Informace pro obyvatele Lokte

27.7.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Z důvodu výměny kanalizace v ulici ČSA v Lokti dojde k přechodnému omezení obecného užívání komunikací II/209 a III/0635. Od 5.8.2018 bude dopravní provoz v ul. ČSA (III/0635) řízen světelným signalizačním zařízením. Od 3.9.2018 dojde k úplné uzavírce ul. ČSA v úseku od křižovatky s ul. Nádražní až k tělocvičně. Křižovatka ul. ČSA a ul. Nádražní (II/209) bude od tohoto data také zcela uzavřena a v té době nebude možno užívat parkoviště u sochy J. W. Goetha. Všechna přechodná omezení budou ukončena nejpozději do 1.10.2018.