Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Uzavírka ulice ČSA v době konání motokrosu v Lokti

9.7.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Informace o uzavírce ulice ČSA v době konání motokrosu v Lokti.

V době konání mistrovství světa v motokrosu v Lokti bude pro motorová vozidla uzavřena silnice III. třídy č. 00635 od kapličky (křižovatka ulice Nádražní a ČSA), ulice ČSA a silnice směr Karlovy Vary až ke křižovatce Hory - uzavírku povolil Městský úřad Sokolov, odbor dopravy.

Uzavírka bude od pátku 20. července od 18 hodin do neděle 22. července 2018 do 19 hodin. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy se zastávkou Loket-Sokolovna a dopravní obsluze. Ostatní vozidla budou odkloněna Nádražní ulicí směrem na Nové Sedlo - na kruhovém objezdu směr Karlovy Vary na R6 nebo dále směrem Nové Sedlo  - výjezd na Jalový Vrch na silnici směr Hory - Jenišov. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením. Tato objízdná trasa není vhodná pro nadměrnou dopravu.

Vlastníci objektů z ulice ČSA a pozemků v zahrádkářské osadě „Sad míru“ musí vhodným způsobem prokázat oprávněnost vjezdu do uzavřené oblasti (trvalý pobyt v občanském průkazu, doklad o vlastnictví pozemku, apod.).

Silniční správní úřad Loket