Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Město Loket realizuje projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)"

11.4.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket realizuje projekt s názvem "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" tento projekt se zaměřuje na rekonstrukci přestupního terminálu a výstavbu parkovacího systému P+R jakožto jeho integrální součásti. Jedná se konkrétně o rekonstrukci terminálu v ulici Nádražní ve městě Loket.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004869

Cílem projektu je obecně: posílení komunitně vedeného místního rozvoje, zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, aktivizace místního potenciálu a rozvíjení udržitelné formy dopravy.

Hlavním přínosem projektu je podpora multimodality a řešení dopravní situace ve městě tak, aby byla zajištěna maximální návaznost využitelných dopravních prostředků na veřejnou autobusovou a železniční dopravu, usnadněna bude zejména doprava obyvatel do zaměstnání a za dalšími službami.

Projekt  "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" je spolufinancován Evropskou unií.