Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2018 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018
  • IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Město Loket realizuje projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)"

11.4.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket realizuje projekt s názvem "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" tento projekt se zaměřuje na rekonstrukci přestupního terminálu a výstavbu parkovacího systému P+R jakožto jeho integrální součásti. Jedná se konkrétně o rekonstrukci terminálu v ulici Nádražní ve městě Loket.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004869

Cílem projektu je obecně: posílení komunitně vedeného místního rozvoje, zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, aktivizace místního potenciálu a rozvíjení udržitelné formy dopravy.

Hlavním přínosem projektu je podpora multimodality a řešení dopravní situace ve městě tak, aby byla zajištěna maximální návaznost využitelných dopravních prostředků na veřejnou autobusovou a železniční dopravu, usnadněna bude zejména doprava obyvatel do zaměstnání a za dalšími službami.

Projekt  "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" je spolufinancován Evropskou unií.