Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Informace pro obyvatele města Loket bydlící v lokalitě Sportovní

21.8.2017 | městský úřad

obrázek

Informace pro obyvatele města Loket bydlící v lokalitě Sportovní a nájemce parkovacích míst na centrálním parkovišti o průběhu prací při celoplošné opravě krytu vozovky v ulici Sportovní – Loket. Jsou prováděny práce souběžně na dvou etapách. Etapa 1A – U kotelny a etapa 1C – U školky. Stavbu provádí firma COLAS CZ, a.s., která vyhrála výběrové řízení. Smlouva o dílo je umístěna na profilu zadavatele města Loket. Podmínkou města je, aby v průběhu celé opravy byla vždy sjízdná alespoň jedna cesta vedoucí na centrální parkoviště a na parkoviště naproti „Gastru“. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 24.7.2017. Podle zmíněné smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 27.9.2017. V současné době jsou problémy s únosností pláně pod bývalou panelovou komunikací, která se musela hloubkově sanovat, s čímž nebylo původně uvažováno. Přesto jsme přesvědčeni, že původní termín bude zkrácen a předpoklad je ukončení prací v 36 týdnu.

Prosíme obyvatele výše zmíněné lokality o shovívavost a trpělivost. Věříme, že výsledek bude stát za to.

Vít Cibuzar, Městský úřad Loket