Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50 v k. ú Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Program 3 – Oprava chodníku u základní školy v Lokti
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazivních druhů rostlin
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na údržbu cyklotras
Karlovartský kraj Živý kraj

Veřejné zakázky

Výstavba přístupového chodníku k Finským domkům, k.ú. Loket

25.9.2014 | městský úřad

Rada města na svém jednání dne 24.9.2014 rozhodla o zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k zamýšlené stavbě „Loket – výstavba přístupového chodníku k Finským domkům, k.ú. Loket“

Jedná se o zakázku, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka je zveřejněna na Profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-loket_63/loket-vystavba-pristupoveho-chodniku-k-finskym-domkum_7070/

obrázekChodník Finské domky SOD podepsaná [3,19 MB]
obrázekVýzva [180,21 kB]
obrázekZadávací dokumentace [953,44 kB]