Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Likvidace invazních druhů rostlin na pozemcích v majetku města
  • Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017
  • Restaurování sochy J. W. Goethe
  • Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby
  • III. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Nový Mapový Geoportál

22.11.2013 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket zajistilo pro občany ale i pro širokou veřejnost novou webovou aplikaci - mapový Geoportál , který obsahuje mnoho užitečných informací.  Jedná se o veřejný bezplatný přístup k mapovým podkladům města, např. mapa s popisem čísel popisných, mapa Katastru nemovitostí s možností náhledu do ISKN, ortofotomapa, základní mapa a další. Do budoucna plánujeme  doplňovat  Geoportál o další mapové vrstvy jako je územní plán, mapa občanské vybavenosti (městský úřad, školy, pošta, policie, restaurace, hotely, turistické zajímavosti), účelové mapy (dopravní značení, uzavírky komunikací, zimní údržba, atd.), povodňový plán a další dostupné mapové údaje. Aplikace je dostupná odkudkoliv, kde je internetové připojení na adrese: http://www.geodata.cz/geoportal/mesto-loket.

Dodavatel systému doporučuje používat webový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ovládání celého systému je velmi intuitivní a zvládne jej bez problémů běžný uživatel.