Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ V ROCE 2022

19.11.2021 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekTERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ V ROCE 2022 [69,65 kB]

Informace o termínu konání 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

obrázek

Vážení spoluobčané,

tento týden ve čtvrtek 4. 11. 2021 se mělo konat zasedání zastupitelstva města Lokte, kde se měli řešit majetkoprávní a finanční věci související s dvěmi zásadními investičními akcemi na příští rok. Vzhledem k tomu, že ...

Celý článek ...

ODPADY - informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

26.10.2021 | Jiří Vávra

obrázek

ODPADY - informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

Z důvodu změny zákona o odpadech je pro právnické a podnikající fyzické osoby nutné uzavřít nové smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství města Loket.

Celý článek ...

Odpadový kalendář města Loket na rok 2022

26.10.2021 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekOdpadový kalendář města Loket na rok 2022 [309,76 kB]

Informace o změně termínu konání 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

12.10.2021 | Jiří Vávra

obrázek

Termín zasedání Zastupitelstva města Loket dne 21. 10. 2021 se mění na termín 4. 11. 2021
Ing. Mgr. Petr Adamec v. r., starosta města Loket

obrázekInformace o změně termínu konání 6. zasedání Zastupitelstva města Loket [368,63 kB]

2. projednání Strategického plánu rozvoje města Loket pro období 2021-2030

1.6.2021 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket si Vás dovoluje pozvat na 2. projednání Strategického plánu rozvoje města Loket pro období 2021-2030, které se uskuteční ve středu 9. 6. 2021 od 17:00 hodin v knihovně v budově Městského úřadu v Lokti.

obrázekSPRM Loket - pozvánka [538,85 kB]

Sběrný formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti

24.5.2021 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení občané.

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, ...

Celý článek ...

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2021

26.2.2021 | Jiří Vávra

obrázek

Mikroregion Sokolov - východ je pořadatelem soutěže Tradiční výrobek roku:

https://www.sokolov-vychod.cz/aktuality/zapojte-se-do-souteze-tradicni-vyrobek-roku-2021

 

 

 

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

24.2.2021 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekOznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice [441,45 kB]

Chirurgické roušky pro veřejnost

22.2.2021 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané,

dnes jsme obdrželi od Karlovarského kraje další dodávku chirurgických roušek. K vyzvednutí jsou na podatelně Městského úřadu Loket v pracovní době (tel. 352 684 001).  Roušky budou vydávány do vydání zásob.

Děkuji, Petr Adamec, starosta

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství

12.2.2021 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekRozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství [613,47 kB]

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2021

4.1.2021 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekTERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ 2021 [319,54 kB]

Odpadový kalendář města Loket na rok 2021

18.12.2020 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekOdpadový kalendář města Loket na rok 2021 [456,19 kB]

COVID-19: DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ OBČANŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE

16.12.2020 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekCOVID-19: DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ OBČANŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE ANTIGENNÍMI TESTY [482,93 kB]

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

9.10.2020 | Jiří Vávra

obrázek

Dle usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 je Městský úřad Loket od 12. 10. 2020 do odvolání otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny
Pondělí a Středa, vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

obrázekÚřední doba MÚ Loket [330,54 kB]

Ceník pronájmu prodejních míst a stánků na náměstí ulice T. G. Masaryka v Lokti

17.9.2020 | Jiří Vávra

obrázek

Rada města Loket schválila dne 16. 9. 2020
Ceník pronájmu prodejních míst a stánků na náměstí ulice T. G. Masaryka v Lokti

obrázekCeník pronájmu prodejních míst a stánků na náměstí ulice T. G. Masaryka v Lokti platný od 16.9.2020 [1,38 MB]

Nová opatření proti Covidu-19 od 1. září 2020

31.8.2020 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekRoušky na úřadě od 1.9.2020 [323,40 kB]

Oznámení - místní poplatek z pobytu

1.4.2020 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekOznámení - místní poplatek z pobytu [341,36 kB]

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství

1.4.2020 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekRozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství - předzahrádky [147,02 kB]

Lokmed s.r.o. - ordinační hodiny

24.1.2020 | Jiří Vávra

 

obrázek
Lékař
obrázek
Ordinační hodiny

Povinné označování psů

19.11.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/?fbclid=IwAR26epYEPYDtvYdV7y-hXUmjiayrkhYxA4zokgPEbzbI32gLyxHFiBO0Yj0

obrázekLeták - povinné označování psů [248,67 kB]

Taxi odpad Loket

7.11.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Společnost Technické služby Loket s. r. o. ve spolupráci s městem Loket zařizuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad.

obrázekTaxi odpad Loket [395,46 kB]

Studie na realizaci vodovodu a kanalizace v ulici Revoluční a části města Údolí

19.8.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket nechalo zpracovat finanční studii na realizaci vodovodu a kanalizace v ulici Revoluční a části města Údolí. Ve studii jsou řešeny tři varianty možného řešení. Na základě této studie budeme hledat buď možnosti financování nebo alternativních řešení tohoto problému.

Ing. Mgr. Petr Adamec

obrázekTechnická zpráva [288,03 kB]

TECHNICKÉ SLUŽBY LOKET

7.8.2019 | Jiří Vávra

obrázek

TECHNICKÉ SLUŽBY LOKET, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
vedoucí: Bc. Roman Říha, tel.: +420 608 248 247, e-mail: riha@tsloket.cz

Město Loket zřídilo jako svoji organizační složku Technické služby Loket. Základním účelem složky je zajišťování úkolů v oblasti čistoty ve správním území města Loket, správy a údržby městských komunikací (silnic, chodníků), veřejné zeleně, veřejného osvětlení, parkovišť, hřbitova, odvozu a likvidace domovních odpadů a dalších činností ve veřejném zájmu.

Změna praktického lékaře v Lokti

25.7.2019 | městský úřad

obrázek

Vážení spoluobčané, od 1. 9. 2019 dochází ke změně na pozici praktického lékaře v ordinaci na Tyršově náměstí. Na pozici praktického lékaře končí k 31. 8. 2019 MUDr. Libor Čirč a od 1. 9. 2019 bude ordinaci provozovat společnost Lokmed s. r. o., zastoupená MUDr. Lidií Frolovou. Ordinace bude otevřena 5 dní v týdnu v rozsahu 35 hodin.

Informace pro vlastníky nemovitostí nacházejících se v MPR Loket, které nejsou kulturními památkami

15.5.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Informace pro vlastníky nemovitostí nacházejících se v MPR Loket, které nejsou kulturními památkami, o možnosti získání dotace z rozpočtu města Loket na jejich obnovu

Celý článek ...

Autobusové spojení Karlovy Vary - Loket

6.5.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Loket a Karlovy Vary jako každoročně propojí o víkendech autobus MHD linka č. 23. Spojení již funguje a je časově omezené do 30. 9. kalendářního roku.

Provozní řád Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o.

19.2.2019 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekProvozní řád Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o. - zatím neschválený dokument [456,60 kB]

Rekonstrukce oficiálních webových stránek města Lokte

19.2.2019 | Jiří Vávra

obrázek

Chystá se rekonstrukce oficiálních webových stránek města Lokte

Město Loket připravuje rozsáhlou aktualizaci a rekonstrukci oficiálních webových stránek města na doméně www.loket.cz. Při revizi zde bylo zjištěno, že ...

Celý článek ...

Mapová aplikace GIS s vrstvou ZELEŇ

15.11.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Přístup pro veřejnost k prohlížení aplikace GIS:

http://app.gisonline.cz/242

Osadní výbor

12.11.2018 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané,

v rámci umožnění zapojení občanů města do jeho chodu, je jedním z kroků (zahrnutých v koaliční dohodě) a vedoucích k naplnění této vize, zřízení tzv. osadního výboru, který

Celý článek ...

Informace o pořízení nového Územního plánu Loket

5.6.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekInformace o pořízení nového Územního plánu Loket [21,30 kB]

Veřejné osvětlení

15.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení občané, v případě lokálních problémů s veřejným osvětlením se můžete obracet:

- na firmu Hüttner veřejné osvětlení Nejdek tel.: 602 100 805, 606 622 835,     
 
e-mail: werner@huttner.cz
- na Městský úřad Loket tel.: 724 410 999, 602 751 503

Informace pro uživatele televizních programů kabelové televize

4.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Společnost Skylink začala vysílat další televizní programy pouze v HD kvalitě. Je nutné, aby si je uživatelé kabelové televize manuálně doladili. Jedná se o tyto programy na frekvencích:

C 10: Prima Love, Prima ZOOM HD, Markíza HD
C 11: STV1 HD, STV2 HD, Óčko TV
C 12: Šlágr TV, Noe TV, TA3 HD
C 23: Nova sport HD, Joj HD

Společnost Skylink bude výhledově vysílat televizní programy pouze v HD kvalitě.

Hlášení závad

11.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

S pomocí aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD můžete jednoduše a rychle upozornit radnici na závady či nepořádky v našem městě. Stačí na této stránce vyplnit z počítače, tabletu či chytrého telefonu jednoduchý formulář NOVÉ HLÁŠENÍ. Následně můžete sledovat, jak s Vaším příspěvkem radnice naloží. Hlášení závad je zpřístupněno jako poslední položka menu na webu městského úřadu http://hlaseni.loket.cz/.

Kulturní koncepce města Lokte

16.2.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Koalice vzešlá z komunálních voleb v říjnu 2014 jasně deklarovala zvýšený zájem o kulturní dění ve městě, cestovní ruch a s tím související propagaci Lokte. Praktickým krokem bylo zřízení funkce uvolněného místostarosty, který bude mít mj. ve své gesci právě oblast kultury, cestovního ruchu a propagace města.

obrázekKulturní koncepce města Lokte - celý dokument [25,37 kB]

Kabelová televize v Lokti

21.7.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Informace
Dne  22. 7. 2014 byly spuštěny nové digitální programy kabelové televize v Lokti. Všichni uživatelé kabelové televize v Lokti si musí nově naladit své televizní přijímače nebo Set Top Boxy na frekvence, uvedené v Kanál rastru v příloze této informace.

obrázekKanál rastr televizních programů platných v TKR Loket od 22. 7. 2014 [44,00 kB]

Čísla popisná, orientační a evidenční.

4.3.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že každá budova musí být označena číslem popisným a číslem orientačním (pokud bylo budově přiděleno), rekreační objekty pak číslem evidenčním.

Celý článek ...

Diskuzní fórum města Loket

20.2.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané, chcete diskutovat, posílat své příspěvky a podněty, vajadřovat se ke kulturním akcím a ostatnímu dění ve městě Loket? Vytvořili jsme pro vás samostatné fórum města Loket forum.loket.cz. Doufáme, že se Vám bude líbit a že plně využijete jeho širokých možností.

LOKETŠTÍ LÉKAŘI

26.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

V Lokti poskytují zdravotnické služby lékaři:

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

ZUBNÍ LÉKAŘI
 

Celý článek ...

Kabelová televize - poruchy příjmu

19.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Uživatelům kabelové televize sdělujeme kontakt na havarijní službu provozovatele městské kabelové televize: Telefonní číslo 728 840 021
Na toto číslo nelze volat, lze zaslat SMS zprávu ve tvaru:
Loket "označení vypadlého programu" např. ČT1,...