Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Kotlíkové dotace - 2. výzva k předkládání žádostí

28.4.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekLeták [42,63 kB]
obrázek2. výzva k předkládání žádostí [722,88 kB]

Dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017

13.4.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Oznámení objemu finančních prostředků určených k poskytnutí dotací z rozpočtu města Loket v roce 2017.

obrázekSchválené dotace na podporu volnočasových aktivit, propagaci města a cestovního ruchu na rok 2017 [150,93 kB]
obrázekSchválené dotace na podporu tělovýchovy a sportu na rok 2017 [131,43 kB]
obrázekSchválené dotace na podporu kultury na rok 2017 [141,96 kB]

Kotlíkové dotace - 2. kolo 1. vlny

12.4.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že Karlovarský kraj bude dne 28. 4. 2017 vyhlašovat 2. kolo výzvy kotlíkových dotací. Za účelem zajištění informovanosti občanů kraje bude kraj pořádat bezplatný informační seminář.
S ohledem na nízkou částku dotace k rozdělení (8 mil. Kč) bude kraj semináře pořádat jen v největších městech regionu v následujících termínech: 

  3. 5. 2017 Karlovy Vary – Krajský úřad Karlovarského kraje od 16:00 hodin
10. 5. 2017 Sokolov – Městský úřad od 15:30 hodin
17. 5. 2017 Cheb – Městský úřad od 15:30 hodin

Další informace mohou občané získat na stránkách www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

Informace MÚ o konání mimořádného 3. ZM dne 13. 4. 2017

5.4.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekInformace MÚ o konání mimořádného 3. ZM dne 13. 4. 2017 [291,91 kB]

Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket - 1. etapa

27.3.2017 | městský úřad

obrázek

Město Loket připravuje žádost o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP - výzva č. 53, která se zaměřuje na dopravní infrastrukturu v rámci komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sokolovsko). Název projektu je "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket - 1. etapa". Projekt se zaměřuje na rekonstrukci dopravního terminálu a výstavbu parkovacího systému v ul. Nádražní. Veřejné projednání tohoto projektu bude probíhat ve čtvrtek dne 30. března 2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice.

Jednání je veřejně přístupné.
Všichni jste srdečně zváni

Regionální značka „Original product of Sokolovsko”

13.2.2017 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekRegionální značka „Original product of Sokolovsko” a soutěž Tradiční výrobek roku [419,14 kB]

Policie České republiky informuje

1.2.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Policie České republiky informuje občany, že i nadále řeší chybné parkování na území města Loket. Se změnou zákona již nedochází k umístění tvz. Výzvy za stěrač daného vozidla, ale pouze k fotografické dokumentaci, která je spolu s oznámením o spáchaném přestupku zaslána
k potrestání na příslušný správní orgán tj. Městský úřad Sokolov.

nprap. Marcel Kraus, vrchní inspektor

Údržba města Loket

16.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket má uzavřenu smlouvu na letní a zimní údržbu města s firmou Služby MaSS s.r.o.
Veškeré podrobnosti naleznete na profilu zadavatele pod odkazem:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-loket_63/udrzba-mesta-loket_12342/

V případě lokálních problémů se zimní nebo letní údržbou se můžete obracet na:
- firmu Služby MaSS s.r.o., vedoucí  údržby tel.: 602 332 550,  e-mail: sluzby.mass@seznam.cz
- Městský úřad Loket, tel.: 724 410 999, 602 751 503

Veřejné osvětlení

15.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení občané, v případě lokálních problémů s veřejným osvětlením se můžete obracet:

- na firmu Hüttner veřejné osvětlení Nejdek tel.: 602 100 805, 606 622 835,     
 
e-mail: werner@huttner.cz
- na Městský úřad Loket tel.: 724 410 999, 602 751 503

Informace pro uživatele televizních programů kabelové televize

4.1.2017 | Jiří Vávra

obrázek

Společnost Skylink začala vysílat další televizní programy pouze v HD kvalitě. Je nutné, aby si je uživatelé kabelové televize manuálně doladili. Jedná se o tyto programy na frekvencích:

C 10: Prima Love, Prima ZOOM HD, Markíza HD
C 11: STV1 HD, STV2 HD, Óčko TV
C 12: Šlágr TV, Noe TV, TA3 HD
C 23: Nova sport HD, Joj HD

Společnost Skylink bude výhledově vysílat televizní programy pouze v HD kvalitě.

Odpadový kalendář města Loket na rok 2017

29.12.2016 | Jiří Vávra

obrázek

 

obrázekOdpadový kalendář na rok 2017 [340,26 kB]

Termíny svatebních obřadů v roce 2017

22.12.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekTermíny svatebních obřadů v roce 2017 [181,53 kB]

Informace o spuštění Geoportálu ČEZ

14.12.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekInformace o spuštění Geoportálu ČEZ [164,58 kB]

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

6.12.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekPtačí chřipka - informace pro veřejnost [219,52 kB]

Aktivní záloha - nábor nových příslušníků

7.11.2016 | Jiří Vávra

obrázek

Pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary vyhlašuje
nábor nových příslušníků.

obrázekAZ [1,67 MB]

Cestování s dětmi do zahraničí

2.5.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekLeták - Cestování s dětmi do zahraničí [226,97 kB]

Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?

29.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekleták - nábor policistů PČR [437,99 kB]

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Karlovarském kraji 2015 – 2018

18.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

Veškeré informace o Projektu: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I, naleznete na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

Hlášení závad

11.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

S pomocí aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD můžete jednoduše a rychle upozornit radnici na závady či nepořádky v našem městě. Stačí na této stránce vyplnit z počítače, tabletu či chytrého telefonu jednoduchý formulář NOVÉ HLÁŠENÍ. Následně můžete sledovat, jak s Vaším příspěvkem radnice naloží. Hlášení závad je zpřístupněno jako poslední položka menu na webu městského úřadu http://hlaseni.loket.cz/.

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních vedení - zdarma

6.1.2016 | Jiří Vávra

obrázek

Společnost CETIN nabízí zdarma "Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních vedení"

obrázekCetin [444,88 kB]

Termíny svatebních obřadů v roce 2016

31.12.2015 | Jiří Vávra

obrázek
obrázekTermíny svatebních obřadů v roce 2016 [68,50 kB]

Dotace z rozpočtu města

16.12.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Oznámení objemu finančních prostředků určených k poskytnutí dotaci z rozpočtu města Loket v roce 2016.

obrázekOznámení objemu finančních prostředků určených k poskytnutí dotaci z rozpočtu města Loket v roce 2016 [57,82 kB]

Máte zájem podnikat v Evropské unii?

30.6.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb umožňuje od roku 2010 českým podnikatelům dočasně a příležitostně poskytovat služby přeshraničně ve všech státech Evropské unie, ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR.
Veškeré informace, za jakých podmínek může podnikatel realizovat jednotlivé zakázky v konkrétních státech Evropské unie poskytuje:

Jednotné kontaktní místo - Magistrát města Karlovy Vary, obecní živnostenský úřad, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
3. patro, kancelář č. 314, 326, telefon: 353 118 710, 353 118 702, e-mail: jkm@mmkv.cz

obrázekJKM leták [156,41 kB]

Mobilní telefonní číslo Policie ČR Loket

20.5.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Policie České republiky, Obvodní oddělení Loket sděluje občanům, že mohou v případě potřeby využívat i mobilní telefonní číslo 776 025 614

Kulturní koncepce města Lokte

16.2.2015 | Jiří Vávra

obrázek

Koalice vzešlá z komunálních voleb v říjnu 2014 jasně deklarovala zvýšený zájem o kulturní dění ve městě, cestovní ruch a s tím související propagaci Lokte. Praktickým krokem bylo zřízení funkce uvolněného místostarosty, který bude mít mj. ve své gesci právě oblast kultury, cestovního ruchu a propagace města.

obrázekKulturní koncepce města Lokte - celý dokument [25,37 kB]

Nábor příslušníků do Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

12.11.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary provádí nábor příslušníků do Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.

Bližší informace naleznete v náborovém letáku.

obrázekNáborový leták [495,10 kB]

Kabelová televize v Lokti

21.7.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Informace
Dne  22. 7. 2014 byly spuštěny nové digitální programy kabelové televize v Lokti. Všichni uživatelé kabelové televize v Lokti si musí nově naladit své televizní přijímače nebo Set Top Boxy na frekvence, uvedené v Kanál rastru v příloze této informace.

obrázekKanál rastr televizních programů platných v TKR Loket od 22. 7. 2014 [44,00 kB]

Poučení pro držitele e-pasů

6.6.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Toto poučení se v současné době přikládá jako příloha ke každému vydanému e-pasu. Budou však přikládána jen do vyčerpání zásob. Pro ty, kteří již  poučení neobdrží, zveřejňujeme toto poučení.

obrázekPoučení pro držitele e-pasů [255,64 kB]

Městský úřad Loket - pracovní doba

21.2.2014 | Jiří Vávra

obrázek

Pracovní doba jednotlivých zaměstnanců jednotlivých odborů Městského úřadu Loket

obrázekPD [187,17 kB]

Nový Mapový Geoportál

22.11.2013 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket zajistilo pro občany ale i pro širokou veřejnost novou webovou aplikaci:
Mapový Geoportál , který obsahuje mnoho užitečných informací.

Aplikace je dostupná odkudkoliv, kde je internetové připojení na adrese: http://www.geodata.cz/geoportal/mesto-loket.

Celý článek ...

Ceník za užívání komunikací a vzory parkovacích karet

28.5.2013 | Jiří Vávra

obrázek

podle nařízení města Loket č. 3/2005

obrázekCeník [830,96 kB]

Pronájem městské tělocvičny

22.11.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Město Loket nabízí pronájem volných hodin v prostorách městské tělocvičny. Částka za využití sálu činí 80 Kč za každou započatou hodinu. Pronájem je možno domluvit se správcovou tělocvičny pí Martinou Vyhnálkovou buď osobně nebo telefonicky na čísle 722 215 910.

Provoz tělocvičny se řídí provozním řádem.

Celý článek ...

Čísla popisná, orientační a evidenční.

4.3.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že každá budova musí být označena číslem popisným a číslem orientačním (pokud bylo budově přiděleno), rekreační objekty pak číslem evidenčním.

Celý článek ...

Diskuzní fórum města Loket

20.2.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Vážení spoluobčané, chcete diskutovat, posílat své příspěvky a podněty, vajadřovat se ke kulturním akcím a ostatnímu dění ve městě Loket? Vytvořili jsme pro vás samostatné fórum města Loket forum.loket.cz. Doufáme, že se Vám bude líbit a že plně využijete jeho širokých možností.

LOKETŠTÍ LÉKAŘI

26.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

V Lokti poskytují zdravotnické služby lékaři:

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

ZUBNÍ LÉKAŘI
 

Celý článek ...

Chcete diskutovat s vedením města?

20.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Starosta města Ing. Zdeněk Bednář pořádá pravidelná setkání s občany města Loket. Tyto „starostovské dny“ se konají každé první pondělí v měsíci od 16:00 hodin v zasedací místnosti ve třetím podlaží městské radnice. Diskutuje se o všem, co Vás zajímá.
Abychom mohli vyhovět všem Vašim požadavkům a řádně se na ně připravili, své diskuzní náměty nám můžete předem posílat na e-mail starosta@loket.cz.

Kabelová televize - poruchy příjmu

19.1.2012 | Jiří Vávra

obrázek

Uživatelům kabelové televize sdělujeme kontakt na havarijní službu provozovatele městské kabelové televize: Telefonní číslo 728 840 021
Na toto číslo nelze volat, lze zaslat SMS zprávu ve tvaru:
Loket "označení vypadlého programu" např. ČT1,...